Scratch Kodlama 28: Yıldız Yağmuru Yakalama Oyunu

Projenin Yapılacağı Cihaz: PC veya Tablet (Telefonda video modu çok iyi çalışmıyor) Zorluk Seviyesi: 3/5 Dışarıdan Dosya Kullanımı: yok Değişkenler: var (skor) Proje İle Ne Öğreneceğiz: Video algılama özelliğini kullanmak. Bir kukla için rastgele boyut vermek. Kamera görüntüsü ile oynanan bir oyun yapmak. İkizini yaparak kuklayı çoğaltmak. Oyunun amacı: Kamera görüntüsünde hareket ederek uçan yıldızları yakalamak https://scratch.mit.edu/projects/539999048 Kodlama Anlatımı

"Scratch Kodlama 28: Yıldız Yağmuru Yakalama Oyunu"