Farklı İşletim Sistemlerini Kıyaslama Etkinliği

Aşağıdaki pdf belgesinin fotokopisini çıkarın ve her 2 öğrenciye 1 fotokopi düşecek şekilde dağıtın. Öğrencilere çalışmayı tamamlamaları için 15-20 dakika arası süre verin. NOT: Fotokopi ve grup çalışması yapmak istemeyenler için ek öneri çalışmanın dijital hali aşağıdadır.

"Farklı İşletim Sistemlerini Kıyaslama Etkinliği"