4.Hafta 5.Sınıf: Etik Değerler

Etik: Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. İnternet Etiği: İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. İnternet etiği, gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin internet ortamında da gösterilmesidir. İnternet Etiği İle İlgili Örnek Bazı Davranışlar; İnterneti, insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Başkalarının…

"4.Hafta 5.Sınıf: Etik Değerler"

4.Hafta 6.Sınıf: İnternet Etiği ve Siber Zorbalık

İnternet Etiği: İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. İnternet etiği, gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin internet ortamında da gösterilmesidir. DOĞRU İNTERNET KULLANIMI İÇİN 8 MADDE İnternet’i insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Başkalarının İnternet’te yaptığı çalışmalara engel olmamalıyız. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarına İnternet yoluyla ulaşmamalıyız. Bilgilerin doğruluğunu tam olarak emin olmadan bilgileri savunmamalıyız. Ücretini ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi kullanmamalıyız. Başkalarının…

"4.Hafta 6.Sınıf: İnternet Etiği ve Siber Zorbalık"