D1. 6.Hafta 6.Sınıf: Dijital Dünyanın Suçluları

KONU ANLATIMI /// SİBER SUÇLAR SUNUSU (Güncellenmiş)


EK BİLGİ /// KANUNLARIMIZDA BİLİŞİM SUÇLARI

5237 numaralı TCK 10. Bölüm “Bilişim Alanında Suçlar” bazı maddeler;

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)
(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca “Nitelikli Dolandırıcılık Suçu” 158. maddesinden;

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

Ayrıca “Resmi Belgede Sahtecilik” 204. maddesi;

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

VİDEO /// SİBER TUZAKLARDAN KORUNMAK


KONU DEĞERLENDİRME /// SİBER SUÇLAR

BAĞLANTI /// ZARARLI YAZILIMLAR

D1. 6.Hafta 6.Sınıf: Dijital Dünyanın Suçluları” konusunda Bir Fikir

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.