6. Sınıf: İletişim ve İletişim Yazılımları

İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli araçlarla başkalarına aktarılma sürecidir. Aşağıda iletişim şemasını inceleyin… İletişimde kullandığımız araçlara iletişim araçları denir. Yazılı İletişim Araçları; basılı olan her türlü materyaldir. Sesli İletişim Araçları; sadece işitsel olan araçlardır. Görüntülü ve Sesli İletişim Araçları; hem işitsel ve hem görsel olan araçlardır. Uygulama: Aşağıdaki listede verilen materyal ve araçları iletişim araç türüne göre defterinize ya da bir kağıda listeleyiniz. Liste : Cep Telefonu – Gazete – Radyo – Televizyon –…

"6. Sınıf: İletişim ve İletişim Yazılımları"