VERİ TİPLERİ

KARAKTER VERİ TİPİ;  tek bir rakam, harf veya sembol içeren veri tipidir. (hafızadaki yeri 1 byte’tır) Örneğin; devam etmek istiyorsanız ‘e’ harfine basın gibi aldığınız mesaj. KARAKTER DİZİSİ VERİ TİPİ; birden fazla rakam harf veya sembollün bir araya gelmesiyle oluşan veri tipidir. Örneğin; kullanıcı adı, blogtaki yazılar vb. MANTIKSAL VERİ TİPİ; doğru-yanlış, evet-hayır, true-false, 1-0 gibi karar verme işlemlerinden kullanılan veri tipidir. Örneğin; öğrencinin notu >= 50 ise dersi geçti gibi ÖZEL VERİ TİPİ; Tarih,…

"VERİ TİPLERİ"