VERİ TİPLERİ

  1. KARAKTER VERİ TİPİ;  tek bir rakam, harf veya sembol içeren veri tipidir. (hafızadaki yeri 1 byte’tır) Örneğin; devam etmek istiyorsanız ‘e’ harfine basın gibi aldığınız mesaj.
  2. KARAKTER DİZİSİ VERİ TİPİ; birden fazla rakam harf veya sembollün bir araya gelmesiyle oluşan veri tipidir. Örneğin; kullanıcı adı, blogtaki yazılar vb.
  3. MANTIKSAL VERİ TİPİ; doğru-yanlış, evet-hayır, true-false, 1-0 gibi karar verme işlemlerinden kullanılan veri tipidir. Örneğin; öğrencinin notu >= 50 ise dersi geçti gibi
  4. ÖZEL VERİ TİPİ; Tarih, saat, IBAN, posta kodu gibi veriler içeren veri tipidir.
  5. SAYISAL VERİ TİPİ; hesaplanabilir her türlü sayı türünü barındıran veri tipleridir. Örneğin; sınav notu, havanın sıcaklığı vb.

BECERİ SORUSU

Bursa ili Türkiye’nin 4. Büyük kentidir. Güncel nüfusu 3.056.120’dir. 17 ilçesi bulunan Bursa, Osmanlı İmparatorluğuna da bir dönem başkentlik yapmıştır. 1. Dünya Savaşı sonrası Bursa, 2 yıl, 2 ay 2 günlük işgalden sonra 11 Eylül 1922 günü kurtarıldı. Bursa’nın yüz ölçümü 11,043 km2 olup, İl Trafik kodu 16 ve telefon kodu 224’dür.

Yukarıdaki paragrafı okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayarak cevaptaki verinin tipini ve sabit mi değişken mi olduğunu yazınız.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.