SABİTLER VE DEĞİŞKENLER

Not: Bu sayfanın öğrenciler için yazıcı çıktısı hali için tıklayın.

Bilgisayarda işlenen verilerin bir kısmı sabit kalırken bir kısmı ise değişebilir.

SABİT; ilk değerini koruyan değişmeyen veriler ve nesnelerdir. Örneğin; TC kimlik numarası her insan için sabit bir veridir. Pi sayısı ise evrensel olarak sabit bir değerdir.

DEĞİŞKEN; ilk anda başlangıç değeri alabilen ve süreç içinde değerleri değişebilen veriler ve nesnelerdir. Örnek; yaşımız, oyundaki skor, yazılılardan aldığımız notlar.

Yukarıdaki Basketbol oyunu için örneği inceleyelim. Siz de Futbol oyunu için benzer bir tablo oluşturun.

Soru: Aşağıdaki durumlar için sabitleri değişkenleri bulunuz.

Matematik ve Mantık Sembolleri

Alıştırma 1: Aşağıdaki boşluklara + – / * = sembollerinden uygun olanı yazınız.

16       4   =   43        3        950       10       60
25      10       1517      9       263        10       30

Alıştırma 2: Aşağıdaki boşluklara >, < , >= , <=, = , <> (büyük, küçük, büyük eşit, küçük eşit, eşit, farklı) sembollerinden uygun olanı yazınız.

¼       ½Zeynep’in yaşı        18 ise ehliyet alır.Öğrenci notu 50’den __ise başarısıdır.
20      10       3040       40Burulaş kartı tam kullanıcıdan ___       ise indirim alır

VE – VEYA – DEĞİL mantık işlemlerinde à Doğru – Yanlış değeri üretilir.

Örneğin; Ayşe VE Fatma gelirse top oynayacağız. Top oynamak için 2 kişinin de gelmesi lazım. VE ifadesi bunu sağlamış. VE ifadesinden bütün durumların sağlanmasında Doğru değeri üretilir.

Burak VEYA Samet ödevi mesaj atarsa yapacağım. Cümlesinde en az 1 kişi ödevi paylaşırsa ödevi yapacağını belirmiş. VEYA ifadesinden en az 1 durum sağlanıyorsa Doğru değeri üretilir.

DEĞİL ifadesi ise Doğru değerini Yanlış değerine ya da Yanlış değerini Doğru değerine dönüştürür. Öğretmen kitaptaki bölümü parmak kaldıranlardan DEĞİL diğerlerinden seçti. Cümlesindeki gibi.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.