EXCEL MATEMATİK VE MANTIK FORMÜLLERİ

=MİN(hücreler) en düşük değeri bulur.                 =MAK(hücreler) en yüksek değeri bulur.

Yukarıdaki örnekte MİN formülü ile en düşük sınav notu ve MAK formülü ile en yüksek sınav notu bulunmuştur.

=TOPLA(hücreler) hücrelerdeki verilerin toplam değerini bulur. Aşağıda 2 öğrencinin aylık kitap okuma verileri var ve toplam kaç kitap okudukları hesaplanmış.

=ORTALAMA(hücreler) hücrelerdeki verilerin aritmetik ortalamasını bulur. Aşağıda 2 öğrencinin aylık kitap okuma verileri var ve ortalama kaç kitap okudukları hesaplanmış.

=MOD (bölünen;bölen) bölme işleminde kalanı bulur. MOD değerinin sıfır(0) olması ilgili bölen sayının tam böldüğünü gösterir.

Aşağıda siz de denemek için kağıt üstünde C, D ve E sütunlarında kalan boşlukları tamamlayınız.

=YUVARLA(hücre;virgülden sonra kaç basamak) tam sayıya çevrilecekse 0 yazılır. Virgülden sonra kaç basamak devam edecekse yuvarlama ona göre yapılır. Örneğin 5,7542 sayısı 1 basamak yuvarlanacaksa bu virgülden sonra 1 basamak devam et ve devam etmeyen kısımdaki sayı 5 ve 5’den büyükse basamaktakini 1 arttır akabinde diğer sayıları olduğu gibi yaz. 5,7542 için 1 basamak yuvarla: 5,8 sonucu bulunur. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Boş kalan hücreleri A sütununa göre doldurunuz.

=EĞER(Mantıkİfadesi ; Doğruİse ; Yanlışİse) Koşulun sağlanmasına göre işlem yapar. Aşağıdaki tabloda EĞER formülü öğrencilerin bir dersten başarılı olup olmadığını kontrol ediyor. En az 50 alan öğrenci başarılı kabul ediliyor. Formülü ve örneği inceleyiniz.

Aşağıda eğer formülünün içine başka formül yazmalı bir örnek verilmiş. B sütunundaki boş bırakılan yerleri doldurun.

=VE(sınamalar) mantık sınaması sağlanıyorsa DOĞRU sağlanmıyorsa YANLIŞ değeri üretir. VE formülü sınanacak değer 1’den fazla ise özellikle bunları EĞER formülü içinde sınamak için yapılır.

=VE(A1>0;A1<=100)   A1’de sayı 1’den 100’e kadar bir sayı mı?

=EĞER( VE(A1>=70 ; B1<=30 ; C1=”BURSA”) ;”Mülakata Gelsin”; “”) Bu örnekte VE formülü ile bir firmaya iş başvurusu yapan adaylar için 3 kritere uygunluk sorgulanmış. A1’de sınav puanı en az 70 olsun, B1’de en fazla 30 yaşında olsun, C1’de ikameti BURSA olsun. Eğer bu 3 kriter de doğru olursa EĞER işlemi “Mülakata Gelsin” değerini üretecek, yanlış olursa hücre boş kalacak.

EXCEL MATEMATİK VE MANTIK FORMÜLLERİ” konusunda Bir Fikir

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.